Publications

  • Publications

    Vladimir Babushkin, Yauhen Statsenko, Tatsiana Talako, Tetiana Kurbatova, Darya Smetanina, Gillian Lylian Simiyu, Fransina Christina King, Tetiana Habuza, Fatima Ismail, Taleb M. Almansoori, Klaus Neidl-Van Gorkom, Miklos Szolics, Milos Ljubisavljevic. "Automatic Detection and Classification of Epileptic Seizures From EEG Data: Findings Optimal Acquisition Settings and Testing Interpretable Machine Learning Approach." Computers in Biology and Medicine, in press (2022).

    Yauhen Statsenko, Vladimir Babushkin, Tatsiana Talako, Tetiana Kurbatova, Darya Smetanina, Gillian Lylian Simiyu, Fransina Christina King, Tetiana Habuza, Fatima Ismail, Taleb M. Almansoori, Klaus Neidl-Van Gorkom, Miklos Szolics, Milos Ljubisavljevic. "DL-based Software for Automatic Detection and Classification of Epileptic Seizures From EEG Data." Software X, in press (2022).

    Vladimir Babushkin, DE STAT, DIN MOLDOVA. "Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „INTEGRARE PRIN CERCETARE ŞI INOVARE” dedicată Zilei internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare." (2020).

    Babushkin, Vladimir, and Gheorghe Căpăţână. "Deep learning approach to forecasting electricity price from load data." Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice) 137, no. 7 (2020): 71-81.